Instituto de Materiais

Coñecemento
excelente na
fronteira científico-tecnolóxica

iMATUS

O Instituto de Materiais (iMATUS) é un centro de investigación de excelencia que desenvolve ciencia de fronteira sobre novos materiais e as súas aplicacións en saúde, medio ambiente, enerxía e innovación industrial. A investigación de iMATUS achega solucións a grandes retos sociais e contribúe ao desenvolvemento económico de Galicia, achegando tecnoloxía e I+D colaborativa para facer máis competitiva a súa industria. iMATUS aspira a ser un centro de investigación de referencia internacional no campo dos materiais. A misión do Instituto é facer ciencia multidisciplinar de excelencia e ter un impacto científico e socioeconómico en ciencia e tecnoloxía de materiais, apoiándose no ecosistema de I+D+i con que conta Galicia. iMATUS ten como obxectivo converterse nun centro de atracción de investigadores destacados no campo dos materiais, que poidan impulsar de maneira colaborativa a formación de mozos investigadores e a transferencia de coñecemento en beneficio da ciencia, a actividade produtiva e a sociedade en xeral. iMATUS está integrado por 61 investigadores vinculados da Universidade de Santiago de Compostela que posúen notables capacidades de investigación tanto no ámbito do coñecemento básico como na área aplicada dos materiais, incluíndo o desenvolvemento de procesos e a súa transferencia aos sectores produtivos do país.

Investigación

Materiais para a Saúde

Liña 1: Plataformas biomiméticas para a teragnóstica das enfermidades cardiovasculares e o cancro

Liña 2: Órganos nun chip e scaffolds para medicina rexenerativa

Materiais para a Industria e Tecnoloxías Emerxentes

Liña 3: Fotónica, materiais cuánticos e topolóxicos

Liña 4: Catalizadores heteroxéneos avanzados

Materiais para Enerxía e Medioambiente

Liña 5: Novos materiais nanoestruturados para o control de contaminantes emerxentes e de axentes biolóxicos

Liña 6: Sistemas enerxéticos eficientes: nano- lubricantes e dispositivos avanzados de almacenamento electroquímico

Indicadores de actividade (2020-2022)

Publicacións indexadas en SCOPUS
0
Teses dirixidas
0
Proxectos e convenios
0
Proxectos competitivos
0
Máis de 6.7 millón de € de fondos obtidos por proxectos e convenios
0