NOTICIAS / NOVAS / NEWS

Angel Concheiro Nine tomará posesión como Presidente da Real Academia de Farmacia de Galicia.

Angel Concheiro Nine, ex-Director Comisario de iMATUS, tomará posesión como Presidente da Real Academia de Farmacia de Galicia o lunes 28 de novembro.

Neste ligazón tedes a invitación o acto. RAFG-invitacion Toma Posesión.