Contacto

Instituto de Materiales
Avenida do Mestre Mateo, 25
15782 Santiago de Compostela, A Coruña

+34 881 816 874

Para información xeral: imatus.info@usc.es

Para contactar coa dirección: imatus.xestion@usc.es