NOTICIAS / NOVAS / NEWS

iMATUS es partner oficial de Advanced Materials 2030 Initiative

Advanced Materials 2030 Initiative é unha iniciativa europea para esbozar cales deberían ser os materiais das próximas décadas e como crear o ecosistema necesario para deseñalos, preparalos, utilizalos e reciclalos no marco da transición ecolóxica e dixital dunha sociedade cada vez máis sostible.

O “Materials 2030 Manifesto” considérase a folla de ruta da ciencia e tecnoloxía dos materiais onde Europa debería avanzar. Este Manifesto destaca que: “Os materiais, especialmente os materiais avanzados, son a columna vertebral e a fonte de prosperidade dunha sociedade industrial. No contexto dos cambios transformadores radicais do século XXI, son precisamente estes materiais avanzados os que xogarán un papel decisivo.