iMATUS

O Instituto

O Instituto de Materiais (iMATUS) é un centro de investigación de excelencia que desenvolve ciencia de fronteira sobre novos materiais e as súas aplicacións en saúde, medio ambiente, enerxía e innovación industrial. A investigación de iMATUS achega solucións a grandes retos sociais e contribúe ao desenvolvemento económico de Galicia, achegando tecnoloxía e I+D colaborativa para facer máis competitiva a súa industria.

iMATUS aspira a ser un centro de investigación de referencia internacional no campo dos materiais. A misión do Instituto é facer ciencia multidisciplinar de excelencia e ter un impacto científico e socioeconómico en ciencia e tecnoloxía de materiais, apoiándose no ecosistema de I+D+i con que conta Galicia. iMATUS ten como obxectivo converterse nun centro de atracción de investigadores destacados no campo dos materiais, que poidan impulsar de maneira colaborativa a formación de mozos investigadores e a transferencia de coñecemento en beneficio da ciencia, a actividade produtiva e a sociedade en xeral.

iMATUS está integrado por 61 investigadores vinculados da Universidade de Santiago de Compostela que posúen notables capacidades de investigación tanto no ámbito do coñecemento básico como na área aplicada dos materiais, incluíndo o desenvolvemento de procesos e a súa transferencia aos sectores produtivos do país.

PRINCIPIOS iMATUS

Ciencia excelente e liderado científico

Consolidar a investigación en materiais tecnolóxicos e nanociencia, explorando o equilibrio entre a investigación de fronteira baseada na complementariedade das diversas capacidades científicas e a investigación aplicada con clara proxección tecnolóxica.

Posta en valor do talento

Defender estándares, criterios e perfís para conformar unha masa crítica óptima.

Xestión eficiente

Establecer unha organización que consolide unha cultura colectiva que permita compartir de maneira máis eficaz e eficiente estratexias comúns a todos os investigadores que se poidan adscribir á Axenda de Investigación.

Investigación e innovación responsables

Xestionar a complementariedade das capacidades científicas asociadas para abordar con éxito os retos da sociedade que prioriza Campus Vida en ámbitos como a saúde e o medioambiente.

Transferencia

Incidir sobre tecnoloxías facilitadoras básicas priorizadas no Horizon Europe dentro do programa Industrial Leadership, actuando como motor da diversificación e competitividade de sectores industriais e do impulso da nova economía do coñecemento. Así, iMATUS alíñase con O modelo industrial dá Galicia do Futuro e Novo modelo de vida saudable definidas pola estratexia de especialización intelixente (RIS3) deseñada pola Xunta de Galicia.