iMATUS

O Instituto

O Instituto de Materiais ( iMATUS) está integrada por 52 investigadores vinculados da USC que posúen notables capacidades de investigación tanto no ámbito do coñecemento básico como na área aplicada dos materiais, incluíndo o desenvolvemento de procesos e a súa transferencia aos sectores produtivos do país.

iMATUS persegue organizar de maneira integrada e complementaria un conxunto de capacidades consolidadas na  Universidade de Santiago de Compostela.

PRINCIPIOS iMATUS

Ciencia excelente e liderado científico

Consolidar a investigación en materiais tecnolóxicos e nanociencia, explorando o equilibrio entre a investigación de fronteira baseada na complementariedade das diversas capacidades científicas e a investigación aplicada con clara proxección tecnolóxica.

Posta en valor do talento

Defender estándares, criterios e perfís para conformar unha masa crítica óptima.

Xestión eficiente

Establecer unha organización que consolide unha cultura colectiva que permita compartir de maneira máis eficaz e eficiente estratexias comúns a todos os investigadores que se poidan adscribir á Axenda de Investigación.

Investigación e innovación responsables

Xestionar a complementariedade das capacidades científicas asociadas para abordar con éxito os retos da sociedade que prioriza Campus Vida en ámbitos como a saúde e o medioambiente.

Transferencia

Incidir sobre tecnoloxías facilitadoras básicas priorizadas no Horizon Europe dentro do programa Industrial Leadership, actuando como motor da diversificación e competitividade de sectores industriais e do impulso da nova economía do coñecemento. Así, iMATUS alíñase con O modelo industrial dá Galicia do Futuro e Novo modelo de vida saudable definidas pola estratexia de especialización intelixente (RIS3) deseñada pola Xunta de Galicia.