Indicadores de actividade

Investigación

2020-2022

Número de proxectos e convenios:
97
Número de proxectos competitivos: 53
Fondos obtidos por proxectos e convenios:
6.713.111 €
 

No Data Found

No Data Found

Producción científica

2020-2022

Número de publicacións (SCOPUS ):
691

No Data Found

Recursos humáns

2020-2022

 

No Data Found