NOTICIAS / NOVAS / NEWS

Investigadores de iMATUS participan no Programa de Comunicacións Cuánticas (Plans Complementarios de I+D+I NextGenerationEU e Xunta de Galicia)

Investigadores vinculados ao Instituto de Materiais iMATUS (do Laboratorio de Investigación en Materiais Cuánticos e Fotónica) participan, baixo a dirección de Jesús Liñares Beiras, no chamado Programa de Comunicacións Cuánticas dentro dos Plans Complementarios de I+D+I do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado Pola Unión Europea NextGeneration e complementado con fondos da Xunta de Galicia (Polo de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia). Esta participación céntrase no desenvolvemento de dispositivos fotónicos para a xeración, autocompensación e medida de estados cuánticos de luz (superposición de un fotón ou qudits, bifotón, entrelazados, …) orientados preferentemente a sistemas de criptografía cuántica (QKD) en espazo libre e por fibra óptica, inda que aplicables tamén a procesado cuántico de propósito específico e a metroloxía e sensores cuánticos. Desenvolveranse principalmente elementos ópticos difractivos (EODs) e circuítos fotónicos integrados (CFIs) pasivos (sen menoscabo de probas con sistemas modulares) fabricados coa tecnoloxía de intercambio iónico (IONEX) en vidro, a cal microestrutura substratos de vidro permitindo así a realización de EODs e CFIs. Os EODs fabricados por IONEX son moi robustos e compatibles con sistemas modulares para QKD en espazo libre. No tocante aos CFIs son ademais altamente compatibles coas fibras ópticas para QKD, de fabricación económica, e o seu carácter pasivo (non hai modulación) elimina consumos enerxéticos e os fai inmunes aos ataques criptográficos de canle lateral. A experiencia destes investigadores na dita tecnoloxía é moi ampla e mesmo acaban de obter, xa dentro deste Programa, resultados experimentais significativos sobre dispositivos de medida cuántica (Proxectivos PVM e POVM) integrados mediante IONEX K/Na en vidro de tipo soda-lima para o seu uso en sistemas de comunicacións cuánticas (QKD) (https://doi.org/10.1109/JLT.2022.3189206). Asemade, a experiencia do grupo en materiais supercondutores permitirá explorar tamén posibles nanoestruturas supercondutoras compatibles cos circuítos fotónicos integrados (integración híbrida) que implementen a última etapa do proceso: a detección dun simple fotón, ou mesmo a detección do número de fotóns traballando preto da corrente crítica.