NOTICIAS / NOVAS / NEWS

IX Iberian Meeting on Colloids and Interfaces (RICI IX) July 10-13, 2022

Pablo Taboada e outros investigadores vinculados a iMATUS organizan este congreso. RICI IX ofrece un programa científico que cubre temas de vanguardia en ciencia de interfases e coloides con conferencias plenarias e invitadas, xunto con comunicacións científicas.

Máis información