NOTICIAS / NOVAS / NEWS

A Asociación Galega do Hidróxeno (AGH2) dirixida por Luis Miguel Varela Cabo, investigador de iMATUS, colaborará coas universidades galegas.

Representantes das tres universidades galegas e da Asociación Galega do Hidróxeno (AGH2) acaban de celebrar unha reunión co obxectivo de impulsar o desenvolvemento coordinado de liñas de investigación arredor do hidróxeno. O encontro, cualificado polas institucións participantes como un fito na integración dos esforzos neste campo de investigación, supón “unha aposta decisiva do sector científico universitario a prol do desenvolvemento do hidróxeno en Galicia, sumando coñecemento compartido e contribuíndo á creación dunha mapa de investigación da comunidade autónoma”.

Máis información