Marzo 2, 2023

Investigadores de iMATUS contribuíron o Materials 2030 Roadmap, xa dispoñible no sitio web de AMI2030.

O documento, Materials 2030 RoadMap, ademais de abordar unha serie de necesidades tecnolóxicas en 9 mercados de innovación “Mercados da innovación”, propón un calendario para o establecemento dun sistema de goberno denominado “Iniciativa Materials 2030” que proporciona un marco común de colaboración para todos os actores do ecosistema europeo. de materiais, a través dos cales […]