NOTICIAS / NOVAS / NEWS

iMATUS Esperta a Curiosidade Científica entre os Estudantes con Tecnoloxía de Vangarda

Un grupo de estudantes do Instituto de Educación Secundaria (IES) de Sar visitou o iMATUS para ter unha experiencia directa das metodoloxías de deseño e procesamento de novos materiais 2D e 3D.

Esta visita tivo lugar no marco do programa ‘Colabora e Innova no teu Barrio’, promovido pola Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) Revive Santiago. O programa ten como obxectivo achegar a innovación, a fabricación dixital e a dixitalización á cidadanía compostelá nos próximos meses.

A través deste programa, o Instituto de Materiais fomenta o coñecemento no ámbito STEM entre os estudantes grazas a un equipo de máis de 150 investigadores/as sénior e xúnior especializados en materiais para a saúde, a enerxía, o medio ambiente, a industria e a innovación. Carmen Álvarez, directora do iMATUS, afirmou: “O iMATUS colabora achegando os últimos avances no ámbito da ciencia e a tecnoloxía de materiais aos centros educativos de Santiago de Compostela”.

Deste xeito, o iMATUS convértese no primeiro centro da Universidade de Santiago de Compostela en unirse a esta iniciativa, agardándose máis visitas nas vindeiras semanas. Ademais do iMATUS, outros centros singulares de investigación que participan nestas xuntanzas para inspirar vocacións científicas entre a mocidade preuniversitaria inclúen o Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS), o Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS), o Centro de Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) e o Centro Interdisciplinario de Investigación en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS).

‘Colabora e Innova no teu Barrio’ inclúe o desenvolvemento de dous espazos e procesos interxeracionais para achegar a cultura maker (cultura de facer, buscar, deseñar, pensar e crear solucións simples ou non profesionais para levar a cabo proxectos tecnoloxicamente complexos) aos propietarios e persoal das industrias e negocios tradicionais dos barrios de Santiago de Compostela. Tamén implica a transmisión interxeracional de coñecementos en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) desde a poboación máis nova á poboación maior, co obxectivo de reducir a fenda tecnolóxica. Ademais, abarca a difusión destes coñecementos e procesos de aplicación da cultura maker nos negocios tradicionais entre os nenos e as familias.

Durante a visita, Carmen Álvarez, directora do iMATUS, acompañou aos estudantes.

Fotos: Santi Alvite.